Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
pochmurno
1°C
Powróć do: Dokumenty

Ceremoniał

Ceremoniał i symbole Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie


Wstęp


Ceremoniał szkolny określa obowiązujące w szkole normy zachowania się w czasie uroczystości szkolnych, które stanowią o tradycji i powiązane są z nadrzędnym celem kształcącym i wychowawczym szkoły określonym przez Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

“Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić
każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

“Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

Ceremoniał jest opisem sposobu przeprowadzania uroczystości z udziałem sztandaru oraz wykorzystania symboliki przyjętej przez szkołę.

Symbolikę szkoły stanowi: sztandar, herb, logo i hymn szkoły.


Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem więzi, która integruje szkołę i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi i zachowania szacunku a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwej postawy i poszanowania. Sztandar pełni funkcję znaku rozpoznawczego, określa przynależność do “jednej rodziny” – “rodziny szkolnej”. Powinien jednoczyć społeczność szkolną wokół wspólnego celu jakim jest umiłowanie Ojczyzny, rzetelna nauka i wzorowe zachowanie. Przez szacunek dla sztandaru wyrażany jest szacunek dla działaczy spod znaku Rodła i patrona szkoły Maksymiliana Golisza.

Sztandar szkoły przekazany przez fundatorów w 55 rocznicę utworzenia szkoły odzwierciedla symbole narodowe i nawiązuje do patrona. Awers i rewers sztandaru to barwy narodowe. Na czerwonym tle wyhaftowano godło państwowe – srebrzystego orła. Umieszczono także słowa: u góry Ojczyzna a po bokach Honor i Nauka. Na białym tle pośrodku na czerwonym prostokącie widnieje srebrny znak Rodła otoczony napisem Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie im. Maksymiliana Golisza.

Maksymilian Golisz to zasłużony działacz na Powiślu, który należał do Związku Polaków w Niemczech. W latach trzydziestych był sekretarzem na terenie powiatu malborskiego. Ludzie spod znaku Rodła podtrzymywali tradycję narodową na terenach należących po I wojnie światowej do III Rzeszy. Szczególnie ważne było wtedy nauczanie dzieci w języku polskim. Patron naszej szkoły był współzałożycielem kilku szkół polskich na Powiślu m.in. w Starym Targu, Waplewie, Postolinie, Trzcianie czy Mikołajkach Pomorskich. Za swoją działalność został stracony podczas II wojny światowej.

W obecnych czasach, czasach pokoju i jednoczącej się Europy – patriotyzm, umiłowanie ojczyzny, nabiera innego wymiaru. Przez naukę umacniamy naszą ojczyznę, dostrzegamy wartość naszych korzeni, tradycji ale też stajemy się “obywatelami świata”. Niezwykle ważna jest postawa moralna. Honor to poczucie godności każdego człowieka, poszanowanie innych, prawdomówność, odpowiedzialność. Wartości te powiązane są z programem wychowawczym szkoły, który uwzględnia zapis Ustawy o wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.
1. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
2. Święto szkoły – uroczystości rocznicowe szkoły.
3. Pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych.
4. Ceremonia ukończenia szkoły przez uczniów klas szóstych.
5. Uroczystości nawiązujące do ważnych rocznic historycznych: Konstytucja 3 Maja, 11 Listopada – Odzyskanie Niepodległości, 2 Maja – święto flagi
6. Inne uroczystości o charakterze patriotycznym, religijnym na zaproszenie szkół i instytucji.

Poczet sztandarowy.


Poczet sztandarowy stanowi 3 uczniów: chorąży – jeden uczeń i dwie uczennice jako asysta. Członków pocztu obowiązuje galowy strój szkolny: chorąży – biała koszula, ciemne spodnie lub garnitur, asysta: białe bluzki i ciemne spódnice.
Insygnia pocztu sztandarowego:

  • biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierzyka, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki


Sztandar przechowywany jest w gablocie obok tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły. Natomiast insygnia pocztu sztandarowego znajdują się są w gabinecie dyrektora szkoły. Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Postawa Chwyty sztandaru
“zasadnicza” – “do nogi” Chorąży trzyma prawą ręką drzewiec sztandaru pionowo przy prawej nodze. Lewa ręka opuszczona.
“na ramię” Chorąży prawą ręką (pomaga lewą) kładzie drzewiec na ramię i trzyma go pod kątem 45
“prezentuj” Z postawy zasadniczej chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie zasadniczej.
“salutowanie” sztandarem w miejscu Wykonuje się z postawy “prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45. Po “salutowaniu” przenosi sztandar do postawy “prezentuj”.
“salutowanie” sztandarem w marszu Z położenia “na ramię” w taki sam sposób pochyla sztandar jak przy salutowaniu w miejscu.
“spocznij” Sztandar przy nodze jak w postawie “zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie spocznij.


Opis uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego.
1. Wprowadzenie sztandaru.

Komendy Zachowanie się uczestników uroczystości Poczet sztandarowy
Proszę o powstanie Postawa stojąca Przygotowanie do wejścia – postawa “na ramię”
 “baczność” sztandar wprowadzić Uczestnicy w postawie “zasadniczej” Wprowadzenie sztandaru i zatrzymanie w ustalonym miejscu – w marszu postawa “na ramię”, postawa “zasadnicza”
“do hymnu” Postawa “zasadnicza” Postawa “zasadnicza”, “salutowanie” w miejscu
“po hymnie” Postawa “spocznij” Postawa “prezentuj”, postawa “spocznij”
Proszę usiąść Uczestnicy siadają Postawa “spocznij”


2. Wyprowadzenie sztandaru.

Komendy Zachowanie się uczestników uroczystości Poczet sztandarowy
Proszę o powstanie Postawa stojąca Postawa “spocznij”
“baczność” sztandar  wyprowadzić Postawa “zasadnicza” Postawa “zasadnicza”, w marszu postawa “na ramię”
“spocznij” ———- ———-


3. Ceremoniał przekazanie sztandaru.

Komendy Zachowanie się uczestników uroczystości Poczet sztandarowy
Proszę o powstanie Postawa stojąca Postawa “spocznij”
“baczność” Poczet sztandarowy wystąp! Postawa “zasadnicza” Nowy skład pocztu występuje i zatrzymuje się naprzeciwko sztandaru Postawa “na ramię w marszu”, postawa “zasadnicza”
Sztandar przekazać! Uczestnicy postawa “zasadnicza” Dotychczasowy chorąży mówi: Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej Nr2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Chorąży nowego pocztu odpowiada: Przyjmujemy ten sztandar. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę.
Asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na kolano, całuje róg sztandaru. Następuje przekazanie sztandaru oraz szarfy i rękawiczek. Sztandar w postawie “spocznij”
“baczność” poczet sztandarowy wstąp Postawa “zasadnicza” Postawa “na ramię w marszu”, postawa “zasadnicza”
“spocznij”
Uczestnicy siadają
Postawa “spocznij”

 

4. Ceremoniał ślubowania uczniów klas pierwszych i kończących szkołę.

Komendy Zachowanie się uczestników uroczystości Poczet sztandarowy
Proszę o powstanie Postawa stojąca Postawa “spocznij”
“baczność” Poczet sztandarowy wystąp! Postawa “zasadnicza” Nowy skład pocztu występuje i zatrzymuje się naprzeciwko sztandaru Postawa “na ramię w marszu”, postawa “zasadnicza”
“do ślubowania wystąp” Uczestnicy postawa “zasadnicza” Wytypowani uczniowie stają po obu stronach sztandaru z wyciągniętymi dwoma palcami prawej ręki. Postawa “prezentuj”, “salutowanie w miejscu”
“do ślubowania” Odczytanie tekstu ślubowania. Przyrzeczenie —————–
“po ślubowaniu” Postawa “spocznij” Uczniowie wracają na swoje miejsca. Postawa “spocznij”
“baczność” poczet sztandarowy wstąp Postawa “zasadnicza” postawa “na ramię w marszu”, postawa “zasadnicza”
“spocznij” Uczestnicy siadają Postawa “spocznij”


Wybór pocztu sztandarowego.


Poczet sztandarowy stanowią 3 osoby wybrane przez radę pedagogiczną spośród uczniów zaproponowanych przez wychowawców klas piątych w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Konieczny jest także wybór składu rezerwowego. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamiani są rodzice lub prawni opiekunowie. Kadencja pocztu trwa przez okres jednego roku – od momentu ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego do momentu przekazania następnym uczniom. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna funkcja w szkole. Uczniowie wytypowani do tej funkcji muszą wyróżniać się w nauce i zachowaniu.

Pozostałe symbole: herb, logo, hymn szkoły.


Herb jest znakiem rozpoznawczym szkoły w kształcie tarczy, gdzie na granatowym tle widnieje nazwa szkoły z wyeksponowanym centralnie numerem “2”. Herb powinien być umieszczony na zewnątrz i wewnątrz budynku szkolnego. Opatrzone są nim dokumenty integralnie związane z działalnością szkoły (np. zaproszenia, podziękowania, dyplomy, komunikaty).

Logo to graficzny znak obiektu szkolnego umieszczany na dokumentach wewnątrzszkolnych, zaproszeniach, podziękowaniach itp.

Hymn szkoły śpiewany jest na apelach, uroczystościach szkolnych – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pasowanie na ucznia, czytelnika, pożegnanie absolwentów.
I.
Piękna szkoła uczniów wzywa,
Wszystko cieszy nas, porywa.
Każdy przyznać dzisiaj musi,
Zdobyć wiedzę szkoła kusi.
Refren:
Ucz nas patrzeć, ucz nas słuchać,
Prawdą żyć, Ojczyznę kochać.
Ceń nasz zapał, niszcz słabości,
Budź uśpione w nas zdolności.
Patron Golisz szlakiem wiedzie,
Dziatwa szkoły nie zawiedzie.
II.
W niej są skarby nieprzebrane,
Cenne, darmo nam dawane.
Skarby, których nikt nie psuje,
Których każdy potrzebuje.

Teksty ślubowania.


1. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej podczas pasowania.

“Ślubuję uroczyście:
Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów.
Będę kochał swoją Ojczyznę – Polskę.
Będę uczył się tego, co ważne i piękne”.
Ślubuję

2. Ślubowanie uczniów klasy trzeciej na zakończenie I etapu edukacyjnego.

“My, uczniowie trzeciej klasy
Ślubujemy uroczyście,
wkraczając na ścieżki II etapu edukacji,
systematyczną nauką,
wysokim poziomem kultury osobistej,
sławić dobre imię naszej szkoły i jej patrona.
Z zapałem pogłębiać wiedzę,
rozwijać zdolności i zainteresowania.
Kochać nasze miasto, ziemię sztumską i Ojczyznę”.
Ślubujemy!

3. Ślubowanie absolwentów szkoły – uczniów klasy ósmej.

My, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
Szanując wartości przekazane nam w szkole,
uroczyście ślubujemy, że będziemy:

pielęgnować tradycje narodowe, lokalne i rodzinne
rozwijać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz mądrze wykorzystywać je w codziennym życiu
bronić z dumą honoru szkoły, pamiętając że jesteśmy jej absolwentami.
Ślubujemy!


Przebieg uroczystości szkolnych


Część oficjalna:
1. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego.
2. Powitanie zaproszonych gości i pozostałych uczestników uroczystości.
3. Przemówienia
4. Wręczanie nagród, składanie gratulacji (rodzicom) na zakończenie roku.
5. Ślubowanie kl. I (pasowanie), kl. III (zakończenie I etapu edukacji), kl. VI (pożegnanie absolwentów)
6. Przekazanie sztandaru (zakończenie roku w klasach VI).
7. Hymn szkoły.
8. Wyprowadzenie sztandaru.

Część artystyczna
Zakończenie uroczystości
Życzenia, podziękowanie gościom za przybycie, organizatorom za przygotowanie uroczystości.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.