Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie
Powróć do: Rok szkolny 2023/2024

Priorytety

„Wychować szlachetnego człowieka – edukacja klasyczna w szkole”

„Wkręceni w wielokulturowość”

„Z boiska na Olimpiadę - zdrowy styl życia i aktywność fizyczna”

„Kreatywny i bezpieczny uczeń w cyfrowej szkole”