Logo Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie

Program LAPTOP DLA UCZNIA

Ocena 0/5

Szanowni Rodzice, 

w ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów rusza program „Laptop dla ucznia”.

W związku z tym dnia 24.10.2023r. szkoła przekazuje Rodzicom  uczniów klas IV kwestionariusz osobowy. Uczniowie przyniosą dokument do domu. Kwestionariusz należy wypełnić najpóźniej do czwartku 26.10.2023r.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się ( prosimy nie wypełniać) ze wzorami umów załączonymi w niniejszej wiadomości.

W załączeniu:

1.wzór umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop 

2.wzór umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop

 

Z poważaniem 

dyrektor szkoły

Agnieszka Bogucka

 

Czy czwartoklasiści, którzy otrzymali komputery w ramach programu dla dzieci byłych pracowników PGR otrzymają drugi komputer?

Zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku uczniowie rozpoczynający IV klasę szkoły podstawowej będą otrzymywali laptopy. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jednego laptopa zakupionego z programu finansowanego ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Czy czwartoklasiści, których rodzina skorzystała z dofinansowania 1500 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zakupu sprzętu, otrzyma laptop?

Wsparcie finansowe było realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2020 r. i 2021 r. i polegało na udzielaniu pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, w zakresie dofinansowania kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, z przeznaczeniem dla rodzin, a nie na konkretnego ucznia. Trwałość projektu upłynęła najpóźniej 31 marca 2023 r.

Mając na uwadze charakter działania realizowanego przez ARiMR, uczniom klas IV szkół podstawowych z rodzin, które skorzystały ze wsparcia ARiMR, przysługują laptopy w ramach ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Czy czwartoklasista, który skorzystał z dofinansowania z PFRON, otrzyma laptop?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uczniowi klasy objętej wsparciem przysługuje jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń klasy objętej wsparciem otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowanych ze środków publicznych, rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, czy wsparcia przewidzianego w tych programach ( art. 9 ust. 2 Ustawy). W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach ustawy, laptop otrzymany w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał.

 Natomiast, w przypadku dofinansowania z PFRON, wnioskodawca ponosi koszty zakupu i partycypuje w nich, nie otrzymuje składników rzeczowych. Celem dofinansowania jest likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych – osoby niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 Dofinasowanie z PFRON nie wpływa więc na możliwość otrzymania wsparcia wynikającego z ww. ustawy.

 

Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć na stronie: https://laptopdlaucznia.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności